خبر ویژه

نامه نماینده بوشهر به برخی افراد صاحب نظر برای بهره گیری از نظرات تخصصی+ سند
پیرامون منطقه آزاد بوشهر؛
عبدالکریم جمیری درخصوص موضوع منطقه آزاد بوشهر برای بهره گیری از نظرات کارشناسانه و تخصصی افراد صاحب نظر، طی نامه ای در قالب چند پرسش، نظر آنان را در خصوص مزایا و معایب این طرح جویا شده است

دیده بان

گزارش تصویری